Wallflux iframe - more info 

Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina

79 (6 days ago)34 (6 days ago)115 (1 week ago)

Adrian Zahra:

Atelier del Restauro Ltd. Ltd.]
Valentina Lupo (1 week ago)


Carmen Vassallo:

Proset (1 week ago)


Rodgm Xuereb:

Tessie Xuereb 1 (6 days ago)
131 (1 week ago)

JosephineRose Campbell:

San Guzepp harisna u idhol ghalina. (1 week ago)
32 (1 week ago)
Stqarrija Uffiċjali maħruġa mill-Arċikonfraternita' ta' San Ġuzepp.10 (1 week ago)
Konsulta Generali21 (2 weeks ago)15 (2 weeks ago)
2 ta' Settembru - Jum ir-Rabat

Ħaġra Prezzjuża Magħrufa Bħala Tleqq

Awguri lis-Sindku s-Sur Charles Azzopardi, kunsilliera, u lil Poplu kollu tar-Rabat.

Charles Azzopardi:

Grazzi għal ħidmietkom. (2 weeks ago)
53 (3 weeks ago)
Infakkru lil pubbliku li l-Knisja Ta' Giezu Church, tinsab miftuha u l-Quddies kollu qed issir fis-Santwarju Nazzjonali ta' San Guzepp Inkurunat, Rabat.

Salvinu Caruana:

Taht il-Harsien tieghek nistkennu...O San Guzepp ta' Qalb Safja, La twarrabx it-talb taghna. (3 weeks ago)
100 (4 weeks ago)
Bl-Għajnuna t'Alla l-Patrijiet Franġiskani qed issibu bosta għajnuna fit-tindif tal-Knisja mit-tiġrif tas-saqaf, jonqos bosta xogħol kbir x'jsir u dan jirrikjedi bosta għajnuna, flus u materjal. Għalhekk aħna ningħaqdu magħhom u nappellaw lil pubbliku biex kemm jista' jkun inkomplu naħdmu id f'id biex ninġbru l-fondi meħtieġa u nitolbu l-għajnuna tal-Qaddisin tagħna Ommna Marija, San Ġużepp, San Franġisk u San Pawl.


Read more posts of Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina on Facebook - Go to Wallflux.com and learn how to display a Facebook-wall on your website, too!