Wallflux iframe - more info 

REK Riksorganisationen för e-Kompetens

3 (10 hours ago)
Kenneth OE Sundin:

Vad står på REKs agenda för det kommande året? (10 hours ago)
4 (14 hours ago)

Riksorganisatonen för e-kompetens

Riksorganisationen för e-kompetens, REK är en nationell sammanslutning av företag, universitet och högskolor, kommuner, myndigheter m.fl, som använder modern informationsteknik för utbildning, samverkan och annat arbete på distans.(15 hours ago)

Nya digitaliseringsmyndigheten efterlängtad

- Beskedet om den nya digitaliseringsmyndigheten är efterlängtat. Och SKL vill delta och bidra till att myndigheten får den kraft som krävs, säger Gunilla Glasare, tf avdelningschef på SKL.(16 hours ago)

Digitaliseringsrådet

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Regeringen inrättade därför Digitaliseringsrådet våren 2017. Rådet har i uppgift att främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik och består av tio personer under ledning av digitaliseringsminister...2 (6 days ago)

2nd World OER Congress – Ljubljana – 18-20 September 2017

OER for Inclusive and Equitable Quality Education: ​From Commitment to Action ​The 2nd World Open Educational Resources (OER) Congress is scheduled to be held in Ljubljana, Slovenia, on 18–20 September 2017, co-organized by UNESCO and the Government of Slovenia. This event will mark five years since...5 (1 week ago)

Digidel

Nu är det full fart på Falu demokrativecka 2017. Veckan äger rum 9-15 september och handlar om allas vårt ansvar, vår rätt och vår möjlighet att delta i det offentliga samtalet och bidra till samhällets utveckling på lokal, regional, nationell, europeisk och global nivå.(2 weeks ago)

ICDE Blog

The global network for online, open and flexible education.4 (2 weeks ago)

Digidel

Fem representanter från Digidelnätverkets Samverkansledning, däribland Föreningen Sambruks verkst.tjm, träffade igår digitaliseringsminister Peter Eriksson för en diskussion kring behovet av kompetenshöjande insatser för användare av ny teknik och digitala tjänster i samhället. För att ta del av vik...4 (2 weeks ago)

Lärcentra för livslångt lärande i hela landet

Hela landet ska leva. Då krävs att infrastruktur för att lära och utbilda sig också finns i hela landet. Därför satsar regeringen i...1 (2 weeks ago)

Vad innebär digital kompetens i skolan?

I mars 2017 fattade regeringen beslut om att den digitala strategin för skolan ska genomföras, bland annat med tydligare skrivningar kring digital kompetens i skolans läroplan.


Read more posts of REK Riksorganisationen för e-Kompetens on Facebook - Go to Wallflux.com and learn how to display a Facebook-wall on your website, too!