Wallflux external link

Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina

 Unregistered Wallflux
Register your Wallflux now!


Read more about registration here

You are viewing a link of an unregistered Wallflux feed. Wallflux.com is a free service which provides RSS feeds for Facebook groups, pages and events.

link:

https://www.facebook.com/arcikonfraternitasanguzepp/photos/a.726227050745133.1073741848.287702917930884/1585557754812054/?type=3


Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina: 26 ta' Lulju - SAN ĠWAKKIN U SANTA ANNA - il-ġenituri tal-Imqaddsa Verġni Marija.

 L-ismijiet ta’ dawn il-qaddisin ma nsibuhomx fil-Vanġeli awtentiċi iżda fil-Protoevangelju ta’ Ġakbu, ktieb apokrifu iżda influwenti ħafna, li nkiteb madwar is-sena 165. F’dan il-ktieb insibu li Anna (li bil-Lhudi tfisser Grazzja) u Ġwakkin (li bil-Lhudi jfisser Jaħweh qed jipprepara) it-tnejn kienu mdaħħlin fiż-żmien, imma ulied ma kellhomx.

 Għalhekk huma għamlu wegħda li jekk ikollhom tarbija joffruha lil Alla. Il-ġrajja
ta’ ġenituri anzjani li kellhom ulied fi xjuħithom insibuha diversi drabi fit-Testment il-Qadim, kif ukoll fit-Testment il-Ġdid fil-każ tat-twelid ta’ Ġwanni l-Battista.

 Dan ifisser l-indħil speċjali ta’ Alla fit-tnissil ta’ dik it-tarbija billi jkun irid minnha missjoni speċjali. U fil-każ tal-Madonna, it-tnissil tagħha kien verament wieħed speċjali, mhux biss għax kienet immakulata, imma wkoll għax minnha kellu jitwieled il-mixtieq Messija.

 Id-devozzjoni lejn Sant’ Anna hi qadima fil-Knisja. Fis-seklu sitta Ġustinjanu ddedika knisja lil S. Anna f’Kostantinopli. Il-qima lejn S. Ġwakkin bdiet il-Lvant madwar żewġ sekli wara.

 Il-fundatur tal-M.U.S.E.U.M., San Ġorġ Preca, kien devot ħafna ta’ Sant’ Anna, li ġenjalment kien iħobb isejħilha ‘n-nanna ta’ Ġesù’. Kien bil-pariritiegħu li l-knisja ta’ Wied il-Għajn, tiġi ddedikata lil din il-qaddisa omm il-Verġni Mbierka. Hu xerred id-devozzjoni lejha u kellu jmut proprju fil-festa tagħha, fis-26 ta’ Lulju 1962.

 Ġewwa l-Knisja taghna Ta' Giezu fir-Rabag ukoll insibu xbiehat ta' dawn iz-zewg qaddisin kbar fil-kappella illum ta-San Frangisk.

 Ġewwa l-gżira ta’ Għawdex insibu kappella ċkejkna bil-bajja tad-Dwejra li wkoll hi ddedikata lil Sant’ Anna. 15 (3 weeks ago)
26 ta' Lulju - SAN ĠWAKKIN U SANTA ANNA - il-ġenituri tal-Imqaddsa Verġni Marija.

 L-ismijiet ta’ dawn il-qaddisin ma nsibuhomx fil-Vanġeli awtentiċi iżda fil-Protoevangelju ta’ Ġakbu, ktieb apokrifu iżda influwenti ħafna, li nkiteb madwar is-sena 165. F’dan il-ktieb insibu li Anna (li bil-Lhudi tfisser Grazzja) u Ġwakkin (li bil-Lhudi jfisser Jaħweh qed jipprepara) it-tnejn kienu mdaħħlin fiż-żmien, imma ulied ma kellhomx.

 Għalhekk huma għamlu wegħda li jekk ikollhom tarbija joffruha lil Alla. Il-ġrajja
ta’ ġenituri anzjani li kellhom ulied fi xjuħithom insibuha diversi drabi fit-Testment il-Qadim, kif ukoll fit-Testment il-Ġdid fil-każ tat-twelid ta’ Ġwanni l-Battista.

 Dan ifisser l-indħil speċjali ta’ Alla fit-tnissil ta’ dik it-tarbija billi jkun irid minnha missjoni speċjali. U fil-każ tal-Madonna, it-tnissil tagħha kien verament wieħed speċjali, mhux biss għax kienet immakulata, imma wkoll għax minnha kellu jitwieled il-mixtieq Messija.

 Id-devozzjoni lejn Sant’ Anna hi qadima fil-Knisja. Fis-seklu sitta Ġustinjanu ddedika knisja lil S. Anna f’Kostantinopli. Il-qima lejn S. Ġwakkin bdiet il-Lvant madwar żewġ sekli wara.

 Il-fundatur tal-M.U.S.E.U.M., San Ġorġ Preca, kien devot ħafna ta’ Sant’ Anna, li ġenjalment kien iħobb isejħilha ‘n-nanna ta’ Ġesù’. Kien bil-pariritiegħu li l-knisja ta’ Wied il-Għajn, tiġi ddedikata lil din il-qaddisa omm il-Verġni Mbierka. Hu xerred id-devozzjoni lejha u kellu jmut proprju fil-festa tagħha, fis-26 ta’ Lulju 1962.

 Ġewwa l-Knisja taghna Ta' Giezu fir-Rabag ukoll insibu xbiehat ta' dawn iz-zewg qaddisin kbar fil-kappella illum ta-San Frangisk.

 Ġewwa l-gżira ta’ Għawdex insibu kappella ċkejkna bil-bajja tad-Dwejra li wkoll hi ddedikata lil Sant’ Anna.

Joe Azzopardi:

Hemm hafna mkatri ta qaddisin u tal kbir appostlu San Pietru ma hemmx wiehed (3 weeks ago)


JosephineRose Campbell:

Il-Pwales hemm kappella ddedikata lil D Anna u D Gwakkin. (3 weeks ago)


Joe Pearson:

Il-llum hija l-festa tan-nanniet kollha. (3 weeks ago)page info:

2329 likes


Available Wallflux feeds:

Googleads: