Wallflux external link

Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina

 Unregistered Wallflux
Register your Wallflux now!


Read more about registration here

You are viewing a link of an unregistered Wallflux feed. Wallflux.com is a free service which provides RSS feeds for Facebook groups, pages and events.

link:

https://www.facebook.com/arcikonfraternitasanguzepp/photos/a.726227050745133.1073741848.287702917930884/1696651663702662/?type=3


Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina: Thabbret il-mewt ta' Winston L. Zammit minn Tas-Sliema. Li huwa ricerkatur, storiku u kittieb, ghall-bosta snin kien ta' kontribut fil-ktieb annwali tal-Festa ta' San Guzepp tar-Rabat. Huwa hadem qrib il-Patrijiet Frangiskani gewwa l-Parrocca tal-Madonna Sacro Cour f'Tas-Sliema li taghHa kien devot. Kellu devozzjoninkbira lejn il-qaddis taghna San Guzepp.
Nhar it-Tnejn li gej tinghata l-ahhar tislima lil Winston fil-Parrocca Madonna Sacro Cour f'Tas-Sliem.

Aghtih O Mulej il-Mistrieh ta' dejjem. 12 (3 hours ago)
Thabbret il-mewt ta' Winston L. Zammit minn Tas-Sliema. Li huwa ricerkatur, storiku u kittieb, ghall-bosta snin kien ta' kontribut fil-ktieb annwali tal-Festa ta' San Guzepp tar-Rabat. Huwa hadem qrib il-Patrijiet Frangiskani gewwa l-Parrocca tal-Madonna Sacro Cour f'Tas-Sliema li taghHa kien devot. Kellu devozzjoninkbira lejn il-qaddis taghna San Guzepp.
Nhar it-Tnejn li gej tinghata l-ahhar tislima lil Winston fil-Parrocca Madonna Sacro Cour f'Tas-Sliem.

Aghtih O Mulej il-Mistrieh ta' dejjem.

Frank Zahra:

Niftakru jaghllimni fil-Liceo. RIP (3 hours ago)


Joyce Abela:

Rip (1 hour ago)


Mary Muscat:

R.I.P. (1 hour ago)


Joe Bugeja:

RIP Childhood memories. (1 hour ago)


Emmanuel Darmanin:

RIP Gentleman! (37 minutes ago)page info:

2382 likes


Available Wallflux feeds:

Googleads: