Wallflux external link

Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina

 Unregistered Wallflux
Register your Wallflux now!


Read more about registration here

You are viewing a link of an unregistered Wallflux feed. Wallflux.com is a free service which provides RSS feeds for Facebook groups, pages and events.

link:

https://www.facebook.com/arcikonfraternitasanguzepp/posts/1613931981974631


Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina: Waqt il-Quddiesa li saret illejla gewwa s-Santwarju Nazzjonali ta' San Guzepp Inkurunat bhala ringrazzjament lil Alla talli hadd ma wegga fl-incident li sehh matul il-lejl li ghadda, il-Ministru Provincjal habbar li ser jibda progett ta' Saqaf Temporanju biex tibda t-triq ghall-bini ta' Koppla li kienet fil-hsieb originali tal-pjanta.

Ir-Rettur is-Sur Anthony Casha f'isem il-prokuri offra s-somma ta' €1, 000, ghall-dan il-progett li gie fuqna bla mistenni.

Solidarjeta' shiha mall-Gwardjan Patri Martin Coleiro OFM u l-Patrijiet Frangiskani.

Matul dan iz-zmien il-quddies kollu ser issir gewwa s-Santwarju ta' San Guzepp Inkurunat, Rabat. 137 (9 hours ago)

Mary Jo Galea Cassar:

Thanks for posting these pictures. It meant alot to me even though I am so far away from my hometown, Rabat I felt close to it at the same time. 3 (9 hours ago)


Salvinu Caruana:

B'tama kbira nsejjhu, l-Pattrocinju tieghek San Guzepp ta' Qalb Safja.!! 1 (9 hours ago)


Rendell Micallef:

Prosit li min aħbar bħal din ser issir xi ħaġa aħjar :) 2 (9 hours ago)


Carmen Cilia:

Taqtawx qalbkom. San Guzepp ieqaf maghna. Il-Kbir Alla wera hniena li ma wegga hadd! 1 (9 hours ago)


Doris Vassallo:

O Mqades Guzeppi fil ghem li fih ninsabu lejk nirikoru . 1 (9 hours ago)


Carmen Vassallo:

Grazzi gesu li ma wega had (7 hours ago)page info:

2338 likes


Available Wallflux feeds:

Googleads: